Bewust Stoken

Een veel gestelde vraag die ons regelmatig gesteld wordt: mag je nog een houtkachel of haard stoken? Begrijpelijk want er wordt van alles beweerd, maar het antwoord op deze vraag is JA! Hierbij speelt bewustwording van zowel de branche als de particuliere stoker een belangrijk onderdeel. We moeten bewust stoken. Met het oog op het […]

Bewust Stoken
Bewust Stoken
Bewust Stoken

Bewust stoken

Een veel gestelde vraag die ons regelmatig gesteld wordt: mag je nog een houtkachel of haard stoken? Begrijpelijk want er wordt van alles beweerd, maar het antwoord op deze vraag is JA! Hierbij speelt bewustwording van zowel de branche als de particuliere stoker een belangrijk onderdeel. We moeten bewust stoken.

Met het oog op het verbeteren van het milieu, de luchtkwaliteit en de overlast voor omwonenden wordt het aangeraden om verouderde openhaarden te vervangen door nieuwe, moderne haarden en kachels. Deze verbranden hout op een veel hogere temperatuur en het hout verbrandt vrijwel volledig. Het rendement ligt daardoor ruim boven de 80% en de schoorsteen rookt bij goed stookgedrag nauwelijks. Een bestaande open haard renoveren en upgraden is in vrijwel elke situatie vrij eenvoudig te doen.

Moderne houtkachels leveren bovendien een belangrijke bijdrage in het landelijke streven om meer hernieuwbare energie te gebruiken. Ook de Nederlandse overheid stimuleert dat Nederlandse huizen en bedrijven meer door warmte uit hernieuwbare bronnen worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. In Nederland draagt particuliere houtstook nu al 18% bij aan de EU-afspraken van de overheid. Stoken met hout is ook een vanuit de EU erkende en gestimuleerde manier van verwarmen. Mits goed geïnstalleerd en gebruikt, draagt een kwalitatieve houtgestookte installatie bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot en het verminderen van overlast door houtrook.

In 2022 wordt de EcoDesign regeling van kracht, die ervoor gaat zorgen dat houtgestookte toestellen aan strenge kwaliteits- en emissie eisen voldoen. EcoDesign is een relatief nieuwe EU regelgeving, erop gericht te zorgen dat fabrikanten al bij het ontwerp van een product rekening houden met de impact op het milieu gedurende de hele levensduur. Per 1 januari 2022 moeten alle nieuw verkochte houtgestookte toestellen in Europa aan deze milieucriteria voldoen. In Nederland lopen fabrikanten al jaren voorop in deze ontwikkeling en voldoen de kachels en haarden al aan deze norm.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: SVG

Contact